Hoe wijzig ik de metadata van een document in de LOR?

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de metadata van een Learning Object Repository wijzigt. 

 Je kunt alleen metadata aanpassen als jij zelf het document in de LOR hebt geplaatst.

Hoe kan ik de metadata wijzigen?

De metadata kan veranderd worden in de Learning Objective Repository. 

1. Klik op het betreffende document onder My Objects

2. Klik op edit

3. Scroll naar beneden en verander de betreffende velden

4. Save