Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands Release ConditionsStel verschillende (due) dates in per group of sections voor een Assignment of een Quiz

Stel verschillende (due) dates in per group of sections voor een Assignment of een Quiz

Maak je (Turnitin) opdracht aan zoals je normaal gesproken zou doen, maar sla het tabblad Beperkingen over.

Klik op onderstaande links om de respectievelijke handleidingen te bekijken:

Stel verschillende due dates in per group of section van studenten

In deze uitleg wordt gebruik gemaakt van een Assignment als voorbeeld. De stappen die je moet nemen om verschillende data per groep studenten in te stellen voor Quizzen, zijn precies hetzelfde.

 • Klik op de Restrictions Tab
 • Klik op Add Users to Special Access.
 • Zorg ervoor dat je View By: Groups (or Sections) hebt geselecteerd en klik op Apply.
The Best <3 | Microsoft Teams
 • Selecteer de groep waarvoor je de due date wilt instellen en klik nogmaals op Apply. Je ziet nu een lijst met studenten die deel uitmaken van de door jouw geselecteerde groep.
 1. Stel je data naar wens in.
 2. Vink het bovenste vakje aan, om alle studenten binnen die groep te selecteren
 3. Klik op Save.

Je gaat automatisch terug naar het Restrictions Tabblad van je Assignment en je ziet een lijst met studenten met hun eigen data.

The Best <3 | Microsoft Teams
 • Om verschillende due dates voor een andere groep studenten toe te voegen, klik op Add Users to Special Access en herhaal de bovenstaande stappen.

FAQ - Special Access gebruiken in Assignments en Quizzes

Kan ik de data voor een hele groep bewerken nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd?

Ja, dat kan! Wanneer je de data voor een bepaalde groep wilt wijzigen, hoef je deze niet één voor één te wijzigen.

In het onderstaande voorbeeld lopen we met je door een Due Date verandering voor alle studenten van groep 1. Zoals u hieronder kunt zien, is de Due Date nu ingesteld op 31 December 2020 at 11:15.

Desktop
 • Klik op Add Users to Special Access.
 1. Zorg ervoor dat je de groep hebt geselecteerd waarvan je de datum wilt wijzigen en klik op Apply.
 2. Je ziet dan alle studenten van die groep en hun "oude" datums. Selecteer het vakje om alle studenten van die groep te selecteren.
 3. Stel vervolgens de nieuwe vervaldatum in.
 4. Klik tenslotte op Save.


Desktop
 • Je keert terug naar het Restrictions Tabblad van de Assignment en zoals je kunt zien is de vervaldatum voor de studenten van groep 1 gewijzigd.

Kan ik de data voor een hele groep wissen nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd?

Ja, dat kan! Volg de stappen zoals hierboven beschreven bij Kan ik de data voor een hele groep bewerken nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd? Maar laat alle data leeg. 

Hierna zie je een lijst met studenten, maar zonder enige datums.

ScreenSteps - Google Chrome

Kan ik de data voor alle groepen van een categorie bewerken/verwijderen nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd?

Ja, dat kan! Volg de stappen zoals hierboven beschreven bij Kan ik de data voor een hele groep bewerken nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd? Maar selecteer de Group Category en klik op Apply. 

Je kunt nu alle studenten selecteren die zijn ingeschreven in een groep die deel uitmaakt van de door jouw gekozen categorie en de data bewerken/verwijderen.

Kan ik de data voor alle studenten bewerken/verwijderen nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd?

Ja, dat kan! Volg de stappen zoals hierboven beschreven bij Kan ik de data voor een hele groep bewerken nadat ik gebruikers al aan Special Access heb toegevoegd? Maar selecteer de View by Users en klik op Apply. 

Je kunt nu alle studenten selecteren in je cursus en de data bewerken/verwijderen.

Wanneer moet ik een aparte opdracht maken per groep studenten in plaats van gebruik te maken van Special Access?

In sommige gevallen kan het slimmer zijn om per groep studenten aparte opdrachten te maken. Hieronder vind je een snelle vergelijking tussen beide opties. We raden je echter sterk aan om contact op te nemen met je Teaching Support team van je faculteit, voordat je opdrachten/quizzen opstelt voor een groot aantal groepen. Zij kunnen je helpen bij het plannen en opzetten van je opdrachten en geven je advies over wat je moet gebruiken, op basis van je behoeften.


1 Assignment/Quiz - Verschillende datums per groep studenten Meerdere Assignments/Quizzes, elk voor een groep studenten.
Assignment/Quiz Instructies Alle studenten zien dezelfde instructie zoals beschreven onder Desciption van de Assignment
Je kunt verschillende instructies invoegen per Assignment/quiz
Gelinkt aan een Grade Item in het Gradebook Alle cijfers van alle studenten worden in 1 kolom in het gradebook getoond voor deze specifieke assignment/quiz. Meerdere assignments/quizzes zorgen voor meerdere kolommen in het gradebook. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de berekening van de final grade, aangezien niet alle studenten een cijfer krijgen voor alle assignments/quizzes.
Verschillende due dates Je kunt verschillende datums instellen voor individuele studenten, of in bulk voor een groep studenten via de Special Access functionaliteit.
Je kunt verschillende datums instellen per assignment/quiz.
Evaluatie proces Alle submissions van studenten zijn gebundeld binnen 1 assignment/quiz.

Je moet mogelijk afspraken maken met je collega's als je met meerdere mensen gaat nakijken.
Elke assignment/quiz toont alleen de submissions van de studenten van die group/section.

Je moet meerdere assignments/quizzes nakijken in het geval je meerdere studentengroepen moet beoordelen.