Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands TurnitinHoe gebruik ik PeerMark / Peer Review?

Hoe gebruik ik PeerMark / Peer Review?

Peer Reviews via Peermark in de Brightspace omgeving werken bijna hetzelfde als in Blackboard, met slechts een groot verschil: studenten leveren de papers direct in in de PeerMark opdracht.

je hoeft niet meer een losse Turnitin opdracht voor de PeerMark opdracht te maken.

Hoe maak je een opdracht voor Peer Review met PeerMark?

 • Binnen je cursus, klik op Content in de NavBar. 
 • Selecteer de (sub)module waarin je de PeerMark assignment in wil plaatsen en klik op de Add existing-knop in de rechter bovenhoek.
 • Selecteer PeerMark  en onderstaand scherm verschijnt.
 1. Vul een opdracht titel in, max grade, instructies en data alsof je een normale Tunitin opdracht aanmaakt.
  Houd rekening met het volgende:
  • De Start Date is de datum waarop de papers die moeten worden peer-reviewed kunnen worden ingeleverd.
  • De Due Date is de datum waarop de papers die moeten worden peer-reviewed moeten zijn ingeleverd.
  • De Feedback Release Date is de datum waarop de feedback en/of het cijfer door de docent zal worden vrijgegeven aan de studenten (en dus niet de peer reviews die door de medestudenten zijn gedaan).
 2. Klik op Submit. 

Assignment instructies hebben een limiet van 1000 karakters. Als je meer instructies wilt toevoegen, kun je het best een extra HTML document toevoegen in de cursus content.

 • De PeerMark opdracht zou nu moeten verschijnen in de gewenste (sub)module. Selecteer de PeerMark assignment en klik op Settings in de rechter boevenhoek van de opdracht om Peermark beschikbaar te stellen voor studenten, zodat ze elkaar kunnen peer reviewen. 
 1. Vink het selectiehokje aan met Enable PeerMark
 2. Klik op het Optional Settings tandwieltje om de instellingen van submission, comparison and similarity report aan te passen. 
 3. Zorg dat je het selectiehokje Save these settings for future (under Optional settings) NIET AANVINKT. 
 4. Wanneer je alles goed hebt ingesteld, klik je op Submit.

Onthoud dat je in de Settings-tab altijd verwijst naar de settings van de originele opdracht. Je hebt nu een Turnitin opdracht aangemaakt met PeerMark beschikbaar gesteld. Hoe je de Peer Review assignment instelt wordt besproken in het volgende onderdeel van deze handleiding. 

PeerMark instellingen

Nadat je de opdracht hebt aangemaakt moet je de Peer Review opties instellen die nodig zijn voor de review.

Er zijn drie tabs beschikbaar:

 • PeerMark Assignment 
 • PeerMark Questions 
 • Distribution

Als je naar een andere tab gaat, moet je eerst op Save & Continue klikken. 

PeerMark Assignment

Hier pas je de titel aan, stel je instructies in voor studenten, stel je maximum punten in en pas je specifieke data aan voor de Peer Review assignment.

Zorg er altijd voor dat de start date voor de peer review later is ingesteld dan de due date voor het inleveren van de paper. Op deze manier worden alle studenten die een paper hebben ingeleverd opnomen in de distributie van de peer reviews.


Klik op het Additional Settings-tandwieltje. Hier kun je veranderingen maken in het aantal papers dat de studenten moeten reviewen, of ze kunnen zien wie hen heeft gereviewd, en ook andere instellingen.


PeerMark Questions

Dit bevat de vragen die de studenten moeten beantwoorden. Deze kunnen geselecteerd worden vanuit de bibliotheek of handmatig aangemaakt worden. 


Distribution
Biedt de mogelijkheid om papers toe te wijzen aan specifieke studenten, studenten te un-assignen en om bepaalde studenten buiten te sluiten van de Peer Review.

Feedback geven via PeerMark

Het is mogelijk om feedback te geven op het werk van studenten via de PeerMark-functionaliteit.

 • Wanneer je de PeerMark opdracht aanmaakt maakt Brightspace automatisch een Grade Item aan voor de originele opdracht.
 • Cijfers voor de originele inzending worden automatisch doorgezet naar Brightspace's Gradebook.

Vergeet niet het gewicht van het Grade Item aan te passen, wat standaard op 10% staat, zoals jij wil dat het gewicht mee moet tellen.

 • Het is ook mogelijk om feedback te geven op de Peer Review inzendingen die door een student gemaakt zijn.

Let op: Review assignments worden niet automatisch doorgezet naar het Gradebook. Je moet handmatig een Grade Item aanmaken voor de  Review-assignment. Om cijfers beschikbaar te maken voor studenten, moeten de cijfers handmatig worden ingevoerd in het Gradebook in Brightspace.