Exporteren en Importeren Grades

In dit artikel vind je een stappenplan over hoe je cijfers moet exporteren van Brightspace en hoe je cijfers moet importeren. 

Zie ook hier een video over het Importeren van Cijfers.

Met de Exporteer Cijfers functie is het niet mogelijk om cijfers van Brightspace naar andere systemen over te zetten, zoals bijvoorbeeld uSis, maar het geeft je een bewerkbaar bestand. Daarnaast is het ook een manier om een klassenlijst van je cursus te exporteren. 

Import Grades kan ook worden gebruikt om Cijfers over te zetten  van andere systemen naar Brightspace, of je kan gebruikmaken van de exporteer en importeer functie om de cijfers van studenten te updaten op je lokale computer en ze terug in Brightspace te krijgen.

Exporteer Cijfers
 • Klik op Grades in de navigatiebar van je cursus.
 • Klik op Enter Grades.
 • Klik op Export.
 1. Selecteer of je alle studenten data wilt exporteren of van maar 1 groep of sectie. 
 2. Selecteer je sorteer instellingen naar keuze.
 3. Selecteer de Grade Values die je wilt exporteren:
  • points grade = het aantal punten dat een student heeft behaald
  • Optioneel: weighted grade = het gewicht van het grade item
  • Optioneel: grade scheme = is het symbool (het uiteindelijke cijfer) wat de student ontvangt voor dat grade item volgens het gebruikte grade scheme
 4. Selecteer de user details die je wilt exporteren.
 5. Selecteer de grade items die je wilt exporteren door het aanvinken van de corresponderende vakjes.
 6. Tot slot exporteer het naar of CSV of Excel, naar eigen voorkeur.
Importeer Cijfers

De makkelijkste manier om Cijfers te importeren, is door eerst het Gradebook te exporteren en vervolgens dit document weer te gebruiken om te importeren. Volg onderstaande stappen om Grades correct te importeren.

Stap 1: Exporteer Cijfers

 • Klik op Grades in de navigatiebar van je cursus.
 • Klik op Enter Grades.
 • Klik op Export.

Step 2: De instellingen van het export bestand

 1. Selecteer of je alle studenten data wilt exporteren of maar van 1 groep of sectie. 
 2. Kies hoe je je data wilt sorteren. 
 3. Klik alleen Points Grade aan onder Grade Value
 4. KLIK NIKS ANDERS AAN onder User Details
 5. Selecteer onder Choose Grades to Export welke grade items je wilt exporteren.
 6. Klik tenslotte op Export to CSV

We ontmoedigen iedereen aan op de optie Export to Excel te gebruiken. Het voorbereiden van de bestanden voor importeren is veel gecompliceerder wanneer je moet werken met een Excel bestand in vergelijking met een CSV bestand.

Stap 3: Open en edit met Excel

 • Open het gedownloade csv bestand in Excel.
 • Selecteer de eerste kolom en navigeer naar de titel in Excel. Klik op de optie Text to Columns.
 • In stap 1 van deze Wizard, kies voor het bestand type Delimited
 • Check onder Delimiters alleen Comma, en zorg ervoor dat Tab niet aangevinkt wordt.
 • Wanneer de instellingen correct zijn, klik op Finish. 

Nu je een duidelijke tabel hebt gemaakt voor je studenten en de Grade Items, kan je beginnen met de cijfers in te vullen.

Stap 4: Voorbereiden van het bestand voor importeren

Het bestand correct opslaan:

 • Bewaar het bestand als Text (Tab Delimited).txt
 • Excel geeft dan een waarschuwing gerelateerd aan de extensie. Geef aan dat je het formaat wilt behouden.
 • Sluit het bestand.
  • Wanneer je het bestand probeer te sluiten geeft Excel een waarschuwing die zegt dan het bestand opnieuw moet worden opgeslagen. Klik op Don't Save.

Stap 5: Importeren naar Brightspace

 • Klik op Grades in de navigatiebar van je cursus.
 • Klik op Enter Grades.
 • Klik op Import.

Importeren Stap 1: het txt bestand uploaden


 1. Klik op Choose File om het Text (Tab Delimited).txt te uploaden
 2. Klik op Continue.

Importeren Stap 2: mogelijke errors


 • Als alles goed is gegaan, zou je het bovenstaande scherm moeten zien.
 • Klik op Continue

Importeren Stap 3: Preview


 • In het laatste scherm kan je een preview zien van de import.
 • Aangepaste cijfers worden weergegeven op de volgende manier: old grade > new grade
 • Klik op Import om de Import af te maken. 


Je bent klaar!

Video over Importeren Cijfers