Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesScenario 5 - 3 Assessments, opdeling, weging, voorwaarden en herkansing

Scenario 5 - 3 Assessments, opdeling, weging, voorwaarden en herkansing

Assessment:

 • Tutorials
 • Deeltentamen:
  • Schriftelijk examen met 2 open vragen en 25 meerkeuzevragen.
  • Beide delen tellen voor 50% mee voor het deeltentamen cijfer.
 • Tentamen:
  • Schriftlijke examen met 2 open vragen en 30 meerkeuzevragen.
  • De open vragen tellen voor 60% en de meerkeuzevragen tellen voor 40% mee voor het tentamen examen.

Weging

 • Tutorials 30%
 • Deeltentamen 30%
 • Tentamen 40%


Eindcijfer

Om het vak succesvol af te ronden, gelden de volgende eigenschappen:

 • Het eindcijfer van het vak wordt berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van de tutorialcijfer, het cijfer voor het deeltentamen en het tentamencijfer. 
 • Het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het deeltentamen en het tentamencijfer moet minimaal een 5.5 zijn.
 • Dit betekent dat een onvoldoende voor de tentamens niet gecompenseerd wordt door een hoog tutorialcijfer. 

Hertentamen

Als het eindcijfer onvoldoende is of als het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het deeltentamen en het tentamencijfer lager is dan een 5.5, dan is er een mogelijkheid voor een herkansing. In dit geval komt er een hertentamen dat telt voor 70%, dit vervangt het deeltentamen en het tentamen. Een herkansing voor de tutorials is niet mogelijk.

Merk op dat als het hertentamencijfer lager is dan een 5.5, dan zal de student niet slagen voor het vak, onafhankelijk van het cijfer voor de tutorials.

1. Gradebook instellingen

Dit betreft de 7 stappen van de Setup Wizard. Probeer zelf de stappen eerst in Brightspace zelf uit te voeren, klik de items open om het antwoord specifiek voor dit scenario te zien.

1.1. Choose Grading System

Weighted of Formula?

Formula, want er zijn vereisten en voorwaarden.

1.2. Final Grade Release

Calculated Final Grade of Adjusted Final Grade? 

In scenario omschrijving staat niet aangegeven of docent final grade na berekening zelf wil aanpassen.

Dus dan de default: Calculated Final Grade

===

Automatically release final grade?

In scenario omschrijving staat niet aangegeven of docent final grade automatisch wil publiceren. 

Dus dan de default: NIET AANGEVINKT


1.3. Grade Calculations

Drop ungraded items or Treat ungraded items as 0?

Treat as 0 want er zijn vereisten en afhankelijkheden!

===

Auto update: Default = Automatically keep final grade updated.


1.4. Choose Default Grade Scheme

Afronding op 0.1, 0.5 of helen voor grade items?

Is niet aangegeven in het scenario, dus de default: 

Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_Pass 5.51.5. Managing View Display Options
 • Dit betreft de instructor view van de docent. 

  Default = Nr of Decimals to display: 2

1.6. Student View Display Options

Grade details

Alleen Grade Scheme Symbol aanvinken.


Decimals Displayed

Default = Nr of Decimals to display: 1


Characters Displayed 

Default = Nr of characters to display: 50


Final Grade Calculation

Default = niet aanvinken. 

2. Gradebook inrichten

Let op! 8 grade items nodig.

Assessments:

 • Tutortials, 30%
 • Deeltentamen 30%
  • Open vragen 50%
  • Meerkeuzevragen, 25x, 50%
 • Tentamen 40%
  • Open vragen 60%
  • Meerkeuzevragen, 30x,  40%
 • Hertentamen:  Als Final Grade < 6.0, dan hertentamen voor 70% ter vervanging van Deeltentamen en Tentamen


Voorwaarden: 

 • Deeltentamen en Tentamen minimaal een 5.5 anders resit nodig.
Stap 1: Maak Grade item Tutorials aan
 • Type = Numeric
 • Name =  Tutorials
 • Category = none
 • Max Points = 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 2: Maak Grade item Deeltentamen Open aan
 • Type = Numeric
 • Name =  Deeltentamen Open
 • Categroy = none
 • Max Points = 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 3: Maak Grade item Deeltentamen Meerkeuze aan
 • Type = Numeric
 • Name =  Deeltentamen Meerkeuze
 • Categroy = none
 • Max Points = 25
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 4: Maak Grade item Deeltentamen aan
 • Type = Formula
 • Name =  Deeltentamen
 • Max Points = 10
 • Insert Formula = 
  • AVG{ ([Deeltentamen Open.Points Received] / [Deeltentamen Open.Max Points]), ([Deeltentamen Meerkeuze.Points Received] / [Deeltentamen Meerkeuze.Max Points]) } * 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 5: Maak Grade item Tentamen Open aan
 • Type = Numeric
 • Name =  Tentamen Open
 • Categroy = none
 • Max Points = 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 6: Maak Grade item Tentamen Meerkeuze aan
 • Type = Numeric
 • Name =  Tentamen Meerkeuze
 • Categroy = none
 • Max Points = 30
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 7: Maak Grade item Tentamen aan
 • Type = Formula
 • Name =  Tentamen
 • Max Points = 10
 • Insert Formula =
  • ((([Tentamen Open.Points Received] / [Tentamen Open.Max Points]) * 0.6) + (([Tentamen Meerkeuze.Points Received] / [Tentamen Meerkeuze.Max Points]) * 0.4)) * 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 8: Maak Grade item Hertentamen aan
 • Type = Numeric
 • Name =  Hertentamen
 • Category = none
 • Max Points = 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 9: Edit Calculated Final Grade

Stel eerst dit in en ga daarna met de formula aan de slag.

 • Maximum Points = 10
 • Grade Scheme voor Final Grade veranderen naar: Final Grade Rounded off at 0.5_rule 5-6_Pass 6.0

2.1. Formula van Final Grade instellen

Probeer met deze informatie een formule in te stellen. Klik op Antwoord voor hulp/controle.

 1. Er moet aan een of meer conditie zijn voldaan, dus we hebben een IF nodig. 
  • = IF { (CONDITIE), TRUE, FALSE}
 2. CONDITIE: Meerdere condities hier aan de hand
  • Zowel Deeltentamen als Tentamen moet >= 5.5
  • Grade item Hertentamen telt alleen mee, als initieel final grade < 6.0.
 3. TRUE: 
  • Indien student aan alle condities voldoet is het eind cijfer: tutorials * 0.3 + Deeltentamen * 0.3 + Tentamen * 0.4
 4. FALSE: er zit hier een conidtie in verweven
  • Dus eigenlijk is de FALSE een nieuwe IF { (CONDITIE), TRUE, FALSE}
  • Conditie: 
   • als Hertentamen >= 5.5
  • TRUE:
   • Dan is het cijfer: Hertentamen * 0.7 + Tutorials * 0.3
  • FALSE: 
   • tutorials * 0.3 + Deeltentamen * 0.3 + Tentamen * 0.4
    • Want je wil het eindcijfer hoe dan ook nog zien, om te bepalen dat de student de 1e keer lager dan een 6.0 Final Grade had. 

DIT HOUDT IN DAT JE FORUMULA er zo uitziet:

=IF { (CONDITIE), TRUE, IF { (CONDITIE), TRUE, FALSE}}

ANTWOORD

=IF{ (([Hertentamen.Points Received] = 0) AND (([Deeltentamen.Points Received] >= 5.5) AND ([Tentamen.Points Received] >= 5.5))), ((([Deeltentamen.Points Received] * 0.3) + ([Tentamen.Points Received] * 0.4)) + ([Tutorials.Points Received] * 0.3)), IF{ ([Hertentamen.Points Received] >= 5.5), (([Hertentamen.Points Received] * 0.7) + ([Tutorials.Points Received] * 0.3)), ((([Deeltentamen.Points Received] * 0.4) + ([Tentamen.Points Received] * 0.3)) + ([Tutorials.Points Received] * 0.3)) } }


 • ALS Hertentamen leeg is én Deeltentamen én Tentamen >= 5.5
 • dan is het eindcijfer: tutorials * 0.3 + Deeltentamen * 0.3 + Tentamen * 0.4
 • anders..... 
  • ALS Hertentamen >= 5.5
  • dan is het eindcijfer: tutorials * 0.3 + Hertentamen * 0.7
  • anders is het eindcijfer alsnog: tutorials * 0.3 + Deeltentamen * 0.3 + Tentamen * 0.4
   • Want je wil het eindcijfer hoe dan ook nog zien, om te bepalen dat de student de 1e keer lager dan een 6.0 Final Grade had. 
Stap 10: Cijfers invoeren en controle
 • Voer voor één of twee teststudenten cijfers en controleer de berekeningen.