Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesScenario 3 - 2 Assessments, weging en voorwaarden

Scenario 3 - 2 Assessments, weging en voorwaarden

Assesments + weging

 • 1 deeltentamen, 30%
 • 1 tentamen, 70%

Minimum vereisten / voorwaarden

 • Beide onderdelen moet minimaal een 5...
 • ... anders haalt de student het vak niet. 

Herkansing

 • Wordt niet in Brightspace geregistreerd

1. Gradebook instellingen

Dit betreft de 7 stappen van de Setup Wizard. Probeer zelf de stappen eerst in Brightspace zelf uit te voeren, klik de items open om het antwoord specifiek voor dit scenario te zien.

1.1. Choose Grading System

Weighted or Formula?

Formula, want er zijn vereisten en voorwaarden.

1.2. Final Grade Release

Calculated Final Grade of Adjusted Final Grade? 

In scenario omschrijving staat niet aangegeven of docent final grade na berekening zelf wil aanpassen.

Dus dan de default: Calculated Final Grade

===

Automatically release final grade?

In scenario omschrijving staat niet aangegeven of docent final grade automatisch wil publiceren. 

Dus dan de default: NIET AANGEVINKT


1.3. Grade Calculations

Drop ungraded items or Treat ungraded items as 0?

Treat as 0 want er zijn vereisten en afhankelijkheden!

===

Auto update: Default = Automatically keep final grade updated.


1.4. Choose Default Grade Scheme

Afronding op 0.1, 0.5 of helen voor grade items?

Is niet aangegeven in het scenario, dus de default: 

Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_Pass 5.51.5. Managing View Display Options
 • Dit betreft de instructor view van de docent. 

  Default = Nr of Decimals to display: 2

1.6. Student View Display Options

Grade details

Alleen Grade Scheme Symbol aanvinken.


Decimals Displayed

Default = Nr of Decimals to display: 1


Characters Displayed 

Default = Nr of characters to display: 50


Final Grade Calculation

Default = niet aanvinken. 

2. Gradebook inrichten

 • 2 assessments dus 2 grade items
  • 1 deeltentamen, 30%
  • 1 tentamen, 70%
 • Vereisten: beide onderdelen minimaal een 5, anders haalt student het vak niet.
Stap 1: Maak Grade item Deeltentamen aan
 • Type = Numeric
 • Name = Deeltentamen
 • Category = none
 • Max Points = 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 2: Maak Grade item Tentamen aan
 • Type = Numeric
 • Name = Tentamen
 • Categroy = none
 • Max Points = 10
 • Can exceed = niet aanvinken.
 • Bonus = niet aanvinken.
 • Grade Scheme = Default Scheme = Partial Grade Rounded off at 0.1, pass at 5.5.
 • Rubric = niet gebruiken
 • Display options = niet wijzigen verder
Stap 3: Edit Calculated Final Grade

Stel eerst dit in en ga daarna met de formula aan de slag.

 • Maximum Points = 10
 • Grade Scheme voor Final Grade veranderen naar: Final Grade Rounded off at 0.5_rule 5-6_Pass 6.0

2.1. Formula van Final Grade instellen

Probeer met deze informatie een formule in te stellen. Klik op Tips en uiteindelijk Antwoord voor hulp/controle.

 • BEIDE onderdelen moeten minimaal een 5 hebben...
 • ... anders haalt de student het vak niet. 
 • Deeltentamen 30% en Tentamen 70%
TIPS
 1. Er moet aan een of meer conditie zijn voldaan, dus we hebben een IF nodig. 
  1. = IF { (CONDITIE), TRUE, FALSE}
 2. CONDITIE: Zowel deeltentamen als tentamen moet 5 of hoger zijn
  • Twee opties: Of we gebruiken de MIN functie, om de kleinste waarde in een reeks op te zoeken, of we gebruiken twee IF condities. 
  • MIN functie is minder werk!
 3. TRUE: Indien student aan alle condities voldoet is het eind cijfer: deeltentamen*0.3 + tentamen * 0.7
 4. FALSE: Final grade = 0
ANTWOORD

= IF { (MIN {Deeltentamen.Points Received, Tentamen.Points Received} ,>= 5, Tentamen.Points Received * 0.7 + Deeltentamen.Points * 0.3, 0}


 • ALS {de kleinste waarde van de assesments gelijk of groter is dan 5
 • dan is het eindcijfer: tentamen 70% + deeltentamen 30%
 • anders, krijgt de student een 0 (wat door de scheme wordt weergegeven als een 1)
Stap 4: Cijfers invoeren en controle

Voer voor één of twee teststudenten cijfers en controleer de berekeningen.