Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesAanbevolen instellingen voor het Gradebook

Aanbevolen instellingen voor het Gradebook

Met het doorlopen van deze pagina kan het Gradebook worden ingesteld met de aanbevelingen van het Brightspace Support Team. 

Stap 1: Download en importeer het voorbeeld van een Gradebook

Om het aanmaken van een Gradebook te vergemakkelijken, heeft het Brightspace support team van Universiteit Leiden standaard Leiden Gradebooks gemaakt. Deze zijn te downloaden van de support site en kunnen in een cursus worden geïmporteerd.

Download de gewenste Leiden Gradebook via de volgende pagina: Leiden Gradebooks, downloadbare formats. Ook een uitleg voor het toevoegen (van een zip) is te vinden op deze pagina.  

Stap 2: Set-up Wizard doorlopen

 • Klik op Grades in de navbar van de cursus.
 • Klik op Setup Wizard.
 • Klik op Start onderaan de pagina.

In de Set-up Wizard kun je de standaardinstellingen betreffende het Gradebook instellen. Er zijn 7 stappen die doorlopen moeten worden om het Gradebook in te stellen. Hieronder zetten wij de aanbevolen instelling uiteen. Klik na elke stap op Continue om door te gaan naar de volgende stap.

 1. Grading System. Kies hier Weighted.
 2. Final Grade Released. Kies hier Release the Calculated Final Grade. 
 3. Grade Calculations. Kies hier zowel Drop ungraded items als Automatically keep final grades updated.
 4. Default Grade Scheme. Kies wat van toepassing is op de cursus.
  (Automatisch staat het volgende scheme ingesteld: Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_ Pass 5.5 .)
 5. Managing View Display Options. Kies hier 1 decimal to display. 
 6. Student View Display Options.
  • Zorg dat bij Grade Details alle onderdelen staan aangevinkt.
  • 1 decimal to be displayed. 
  • Display 50 characters voorText items bij Characters Displayed. 
  • Niet aanvinken: Display final grade calculation to users bij Final Grade Calculation. 
 7. Grades Setup Summary. Om het proces te voltooien, selecteer Finish. 

Stap 3: Aanpassingen aan het Gradebook

Via Settings is het mogelijk het Gradebook aan te passen met je eigen voorkeuren. 

 • Personal Display Options
  1. User Details: door het vakje bij Username aan te vinken worden gebruikersnamen weergegeven op de lijst.
  2. Grade Details: hier kan je aangeven of je het cijfer, het gewogen cijfer, het symbool van de Grade scheme en de kleur van de Grade scheme wil weergeven op de lijst.
  3. Number of characters to display for text items: vul hier een getal tussen de 0 en 50 in om aan te geven hoeveel karakters bij een grade item of categorie weergegeven mogen worden.
  4. Number of columns before user details repeat: hiermee kan je aangeven hoeveel kolommen weergegeven worden voordat gebruikersgegevens herhaald worden. Vul hier een getal tussen de 0 en 99 in.
  5. Number of users before column header repeats: geef hier met een getal tussen de 0 en 50 aan hoe vaak de kolomtitel herhaald moet worden in de lijst.
  6. Repeat Final Grades: geef hier aan of je het berekende en/of aangepaste eindcijfer weergegeven wil hebben aan het begin van de lijst. 
  7. Start Page: hier kan je aangeven welke pagina als eerste wordt weergegeven als je via de navbar naar Grades gaat.
  8. Klik op Save onderaan de pagina.
 • Org Unit Display Options:
  1. Managing View Display Options: kies hier met een getal tussen 0 en 5 hoeveel decimalen worden weergegeven bij een cijfer.
  2. Student View Display Options:
   • Grade Details:  hier kan je aangeven of je het cijfer, het gewogen cijfer, het symbool van de Grade scheme en de kleur van de Grade scheme wil weergeven in de 'submission view'.
   • Decimals Displayed: kies hier met een getal tussen 0 en 5 hoeveel decimalen worden weergegeven bij een cijfer.
   • Characters Displayed: vul hier een getal tussen de 0 en 50 in om aan te geven hoeveel karakters gebruikers bij een cijfer kunnen zien in de Grade tool.
   • Final Grade Calculation: geef hieraan of gebruikers mogen zien hoe hun eindcijfer is berekend.
  3. Klik op Save onderaan de pagina.
 • Calculation Options
  1. Grading System: kies hier hoe je wil dat het eindcijfer wordt weergegeven.
   • Weighted: hiermee wordt aan elke categorie cijfers een percentage van het eindcijfer toegekend en an losse cijfers een percentage van de categorie of het eindcijfer.
   • Points: hierbij wordt aan elk item een bepaald aantal punten toegekend, waarbij het eindcijfer het totaal aantal behaalde punten is.
   • Formula: kies hiervoor wanneer je punten wil toekennen aan aparte cijfers en het eindcijfer met een formule wil laten berekenen.
  2. Final Grade Released
   • Release: geef hier aan of je de Calculated Final Grade of de Adjusted Final Grade als eindcijfer wil weergeven voor de studenten. 
   • Daarnaast kan je onder Automatically release final grade aangeven of je wil dat het eindcijfer direct wordt vrijgegeven zodra deze voor een student wordt opgeslagen. Als je dit niet wil, moeten de eindcijfers handmatig worden vrijgegeven.
  3. Grade Calculations
   • Ungraded Items: geef hier aan wat er moet gebeuren met onbeoordeelde items. Kies voor Drop ugraded items als ze niet meeberekend moeten worden in het eindcijfer en voor Treat ungraded items as 0 als er 0 punten aan dit item moeten worden toegekend.
   • Auto Update: vink dit aan als je wil dat eindcijfers automatisch opnieuw berekend worden wanneer een verandering wordt doorgevoerd die betrekking heeft op de berekening van het eindcijfer. Anders moet het eindcijfer handmatig opnieuw berekend worden, te herkennen aan een rekenmachine-icoon.
  4. Klik op Save onderaan de pagina.