Gradebook terminologie

Gradebook
Gradebook is een systeem in Brightspace waarin cijfers kunnen worden vastgelegd voor studenten. Een Gradebook bevat een lijst met Grade Items die je wilt beoordelen (met een cijfer/letter/pass).

Gradebook Category
Een manier om Grade Items in secties in het Gradebook te organiseren en te groeperen. 

Grade Items
Grade Items zijn activiteiten die zijn gekoppeld aan cijfers. Grade items in een Gradebook kunnen opdrachten, tests, discussies, quizzes etc zijn. 

Grades Setup Wizard
The Grades Setup Wizard is een systeem dat doorlopen moet worden om een Gradebook goed in te stellen. Je doorloopt  een lijst met opties die moeten worden ingesteld voordat Grade Items en Gradebook Categories worden gemaakt.

Schemes 
Schemes zijn gekoppeld per Grade Item. Schemes geven aan wanneer een cijfer voldoende of onvoldoende is. Hiermee kun je bijvoorbeeld instellen dat de Scheme voor het deelcijfer een voldoende is als het cijfer een 5,5 of hoger is en de Scheme voor het eindcijfer een voldoende is als het cijfer een 6,0 of hoger is. 

  • Leiden scheme / organization scheme
    Het Brightspace support team van de Universiteit Leiden biedt standaard Leiden schemes aan. Deze zijn ingesteld aan de hand van de richtlijnen voor beoordelingen van vakken aan de Universiteit Leiden en bepalen oa. decimalen van het cijfer en/of een student slaagt met een bepaald cijfer. 
  • Course Scheme
    Het is ook mogelijk om een gepersonaliseerd schema te maken dat alleen zichtbaar is in jouw cursus.