Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesLeiden Gradebooks (incl downloadbare formats) en de verschillende Gradebook scenario's

Leiden Gradebooks (incl downloadbare formats) en de verschillende Gradebook scenario's

Om jouw Gradebook in Brightspace simpeler te maken, heeft het Brightspace support team van Universiteit Leiden standaard Leiden gradebooks gemaakt voor jouw gebruik. Je kunt ze makkelijk downloaden en aan jouw cursus toevoegen. 

De Leiden Gradebooks zijn:

 • Één Grade (Leiden Gradebook 1)
  Voor een cursus met 1 cijfer.
 • Twee Grades (Leiden Gradebook 2)
  Voor een cursus met twee cijfers, bijvoorbeeld een paper en een examen.
 • Drie Grades (Leiden Gradebook 3)
  Voor een cursus met drie deelcijfers (of als je meer wilt, kun je meer toevoegen).
 • Aanwezigheid en één item (Leiden Gradebook 4)
  Indien je naast reguliere tentamens/opdrachten ook de aanwezigheid wil registreren in je cursus. Het aangeleverde aanwezigheidsschema kent geen waarde toe aan aanwezigheid en telt dus niet mee voor het eindcijfer. 

Hieronder vind je ZIP files met verschillende Gradebook scenarios. Als je een heel ander gradebook wil hebben, kun je er zelf een maken door de instructies op Screensteps te volgen, of hulp vragen aan het Brightspace Support team via brightspacesupport@sea.leidenuniv.nl.


Verschillende scenario's

Het Brightspace Support Team heeft ook 5 scenario's beschikbaar gesteld, waarin gecreëerde scenario's zijn gemaakt voor het inrichten van Gradebooks.  Klik op de titel van een scenario om naar de volledig uitgewerkte artikelen te gaan. 


Scenario 1 - 1 Assessment

Ook wel Leiden Gradebook 1,  het cijfer van de cursus bestaat voor 100% uit het tentamencijfer. 


Scenario 2 - 1 Assessment en herkansing

Er is een tentamen die 100% telt voor het cijfer van de cursus. Indien het tentamencijfer lager dan 5.5 is, moet de student het herkansen.


Scenario 3 - 2 Assessments, weging en voorwaarden

Er is één deeltentamen die voor 30% telt en één tentamen die voor 70% meetelt. Beide tentamens moeten minimaal een 5 zijn, anders haalt de student een vak niet. Er worden geen herkansingen in Brightspace geregistreerd. 


Scenario 4 - 6 Assessments, weging, verschillende soorten en voorwaarden

Er is een lijst met  'opdrachten' die de student moet maken, waarbij verschillende typen cijfers worden gegeven (numeriek en pass/fail). Voor de numerieke cijfers geldt dat er minimaal een 5,5 behaald moet worden én alles moet een voldoende zijn (pass).  Er worden geen herkansingen in Brightspace geregistreerd. 


Scenario 5 - 3 Assessments, opdeling, weging, voorwaarden en herkansing

Er is een opdracht die telt voor 30%,  een tussentijdse-tentamen die telt voor 30% en een eindtentamen die telt voor 40% van het eindcijfer. Een student kan het vak pas halen als het gemiddelde van het tussentijdse-tentamen en het eindtentamen hoger is dan een 5,5. Er is een herkansing mogelijk voor beide tentamens als het eindcijfer een onvoldoende is. Er is geen mogelijkheid om de opdracht te herkansen. 


Hoe voeg ik een Leiden Gradebook toe aan mijn cursus?

 1. Download de ZIP file(s) op je computer.
 2. Ga naar je Brightspace cursus.
 3. Klik op Course Tools.
 4. Klik op Course Admin.
 5. Klik op Import/ Export/ Copy Components.
 6. Selecteer import components, kies voor “from a course package”.
 7. Upload de ZIP file. Met de Advanced Options button kan je gedetailleerder nalopen wat er geïmporteerd wordt.
 8. Klik op Import all Components.

Het Gradebook is nu toegevoegd aan je cursus. Je kunt het Gradebook checken door te navigeren naar Grades en te klikken op Manage Grades. Hier vind je de Grade Categorieën en Grade Items van je Gradebook. Voor meer informatie en eventuele aanpassingen, lees: Hoe maak ik een Grading Scheme?.


Door te klikken op een item of categorie, kun je de naam, het gewicht en de restricties aanpassen. Lees hier voor meer informatie over grade items: Hoe maak ik een Grade Item?

Daarnaast is het ook van belang dat je de Setup Wizard doorloopt. Cruciaal daarin is dat de Grading System op Weighted wordt gezet. Lees hier: Hoe gebruik ik de Grading Setup Wizard?

Vergeet ook niet een correct Grade Scheme te kiezen. Ter ondersteuning biedt het support team Leiden Schemes aan: een organisatieschema voor de becijfering van jouw cursus. Lees hier: Wat zijn Leiden Schemes?

Als je de geïmporteerde grade item(s) wil koppelen aan een assignment, kun je in het volgende artikel lezen hoe:  Hoe voeg ik een cijfer toe aan een opdracht?

Wanneer je een Gradebook importeert, overschrijft het niet het huidige Gradebook. Als er al Grade Items/Categories in het Gradebook waren aangemaakt, moet je die eerst verwijderen voordat je een Leiden Gradebook importeert. Ook om deze reden raden wij dus sterk aan om achteraf altijd te controleren of je Gradebook klopt en eventuele foutmeldingen te verwerken.