Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesLeiden Schemes, beschikbare formats

Leiden Schemes, beschikbare formats

Een Grade Scheme moet ingesteld worden om eindcijfer's van de studenten te berekenen. Het Brightspace support team van Universiteit Leiden heeft een aantal standaard schema's gemaakt die jij voor jouw Gradebook kunt gebruiken. Deze worden Organisation Schemes genoemd, en die kan je vinden in de Setup Wizard van het Gradebook. De Organisation Schemes houden zich aan de richtlijnen voor becijfering van Universiteit Leiden. 

Voor elk los Grade Item moet je een Grade Scheme uitkiezen. 

Wat zijn Grade Schemes?

Grade Schemes zijn schema's voor cijfers die de voortgang op Brightspace voor de docent en de student overzichtelijk maken. Aangezien Brightspace zelf standaard in percentages rekent, moet er een numerieke betekenis aan de percentages gehangen worden. Dit wordt gedaan door het instellen van een Grade Scheme. 

Echter wordt er op Universiteit Leiden zelden gebruik gemaakt van becijfering in percentages. Brightspace heeft als standaard een Percentage scheme, en bij het Percentage scheme heeft een student een voldoende bij een score van minimaal 50%. Aangezien dit niet overeenkomt met de becijfering van Universiteit Leiden, raden wij aan om een door ons gemaakte Grade Scheme te gebruiken.

Welke Leiden Grade Schemes zijn beschikbaar?

Voor deelcijfers:

Het advies is om te kiezen voor het Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_Pass 5.5

Met dit Scheme stel je in dat cijfers een waarde hebben tussen de 1 en 10, en dat ze worden afgerond op 0.1 (ook tussen 5.0 en 6.0 worden de cijfers afgerond op 0.1). Een student behaalt een toets/opdracht als er een cijfer van 5.5 of hoger wordt gehaald. 

Voor eindcijfers: 

Voor eindcijfers moet je eerst bepalen wat voor afronding je wilt hebben. We bieden drie Leiden Scheme_Final Grade Schemes aan waar alle cijfers tussen 1-10 zijn, waarbij het verschil ligt in de afronding: de eindcijfers kunnen afgerond worden op 0.1, 0.5 of 1.0. Een student heeft het vak voldoende afgerond wanneer het eindcijfer een 6.0 is. Kies welke afronding door jouw faculteit is afgestemd. 

Het grote verschil tussen deelcijfers en eindcijfers is de 5-6 regel. Eindcijfers tussen 5 en 5.4 worden afgerond naar een 5, en cijfers tussen 5.5 en 5.9 worden afgerond naar een 6. Bij deelcijfers is het behalven van een 5.5 WEL mogelijk.

Weergave van cijfers

De Grade Schemes zijn zo ingesteld dat onvoldoende cijfers (tot en met 5.4)  in een rode kleur worden weergegeven en voldoende cijfers (vanaf 5.5) in een groene kleur worden weergegeven. Op deze manier kun je als docent direct zien hoe een opdracht gemaakt is door de studenten. 

Kan ik zelf een Grade Scheme aanmaken?

Naast kiezen uit één van de aangeleverde Leiden Schemes, is het ook mogelijk om je eigen Scheme aan te maken: een Course Scheme. Dit organisatieschema is dan alleen zichtbaar voor je eigen cursus. Kies voor elk Grade Item het meest geschikte Scheme. 

Past één van de voorgestelde Leiden Schemes niet bij jouw wensen en wil je graag hulp bij het aanmaken van een nieuw Grade Scheme? Neem dan contact op met het support team via brightspacesupport@sea.leidenuniv.nl.