Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands FAQIs het verplicht om het Gradebook te gebruiken?

Is het verplicht om het Gradebook te gebruiken?

Het is niet verplicht om het Gradebook te gebruiken, maar het wordt sterk aangeraden. Het Gradebook is een handige functionaliteit om cijfers correct te tonen aan studenten waarbij deze prive gegevens worden beschermd.

Cijfers in Brightspace zijn geen officiele eindcijfers. Enkel cijfers die geregistreerd staan in uSis worden erkend als officiele eindcijfers.

Je kunt cijfers exporteren uit het Gradebook en importeren in uSis. Hierbij zijn wel aanpassingen nodig in het document. Zie de artikelen over Grades voor instructies. 

Het is niet toegestaan om op een andere manier dan het Gradebook cijfers te plaatsen op Brightspace. De combinatie van studentnummer en cijfer wordt gezien als prive persoonlijke informatie en mag niet zomaar geplaatst worden zonder toestemming van iedereen op die lijst.