Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesHoe gebruik ik de Grading Setup Wizard?

Hoe gebruik ik de Grading Setup Wizard?

Voordat je begint: Heb je al een cijferindeling voor de cursus bedacht? Meestal is deze opgeschreven in de cursus syllabus. Deze tabel laat zien hoe het eindcijfer is samengesteld. Dit kan worden geconverteerd naar Brightspace's Gradebook. 

Deze pagina laat zien hoe de cijfers werken voor een standaardcursus. Sommige cursussen hebben unieke grading schemes, dus niet alles in deze handleiding is per definitie relevant voor elke cursus. 

 • Ga naar Grades in de navbar van de cursus.
 • Ga naar het tab Setup Wizard. De wizard laat de huidige standaardinstellingen voor de cursus zien.
 • Klik op Start.

Voor de grote meerderheid van de cursussen is een Weighted grading scheme voldoende. Dit is een schema waar je verschillende soorten categorieën zoals quizzes en opdrachten kan toevoegen, en al deze categorieën vormen samen 100% van het cursuscijfer. Een formule geeft de mogelijkheid om vrij complexe cijferformules toe te voegen.

 • Behoud de standaardinstelling van het weighted systeem en klik op Continue

De optie Adjusted final grade kan nuttig zijn in situaties waar het cijfer van studenten aangepast moet worden voordat het vrijgegeven wordt. 

Je kan voor nu beginnen met Calculated Final Grade en altijd later nog veranderen naar Adjusted Grade

Je kan kiezen uit "Drop ungraded items" of "Treat ungraded items as 0".

 • Wij raden aan om "Drop ungraded items" te selecteren. Met deze optie zien studenten hun cijfers als studievooruitgang. In andere woorden, grade items die niet becijferd zijn, worden niet gebruikt om het eindcijfer te berekenen. Dit kan wel betekenen dat het weergegeven eindcijfer hoger lijkt te zijn dan het daadwerkelijke eindcijfer.

 • Als de docent voor "Treat ungraded items as 0" kiest, begint de student de cursus met een cijfer van 0%, en terwijl de cursus zich voortzet gaat het cijfer omhoog. Dit gaat door tot het einde van de cursus, wanneer de studenten hun eindcijfer bereiken. Er kan wel enige verwarring ontstaan: studenten zien een 0 staan voor grade items die nog niet becijferd zijn.

 • Een manier om verwarring te voorkomen is om "Drop ungraded items" te selecteren, en tegelijkertijd ook het eindcijfer nog niet vrij te geven (vink Do Not Automatically Release Final Grade aan). Via deze manier zien de studenten een streepje bij onbecijferde grade items, en een nul voor items die daadwerkelijk een nul zijn. Geen van de instellingen in de wizard zijn vastgezet. Je kan altijd terug komen en de instellingen veranderen. Echter, het is wel onze ervaring dat de instellingen die hierboven genoemd worden de minste verwarring bij studenten veroorzaken.

 • Klik op Continue.

In het algemeen raden wij het gebruik van een van de Leiden Schemes aan, omdat die het beste overeenkomen met de gebruikelijke becijferingsmethodes van Universiteit Leiden. Lees meer hierover in het artikel Wat zijn Leiden Grade Schemes

 • Klik op Continue

Stel het aantal decimalen van een cijfer in, gebruik het liefst 1 of 2 cijfers achter de komma in.

 • Klik op Continue.

Selecteer wat te zien wordt in de Student View. Onze ervaring leert dat het het beste is om alle opties aangevinkt te houden. Dit geeft de meeste informatie aan de studenten en leidt tot minder vragen vanuit studenten omtrent de cijfers. 

We raden ook aan dat je de optie "Display final grade calculation to users" aanvinkt, zodat studenten kunnen zien hoe hun cijfer is opgebouwd.

 • Klik op Continue. 

Het laatste scherm is een samenvatting van al jouw instellingen.

 • Klik op Finish.

Wanneer je door de gehele setup wizard heen bent gelopen, kan je nu beginnen met het aanmaken van Grade Items.