Hoe maak ik een Grade Item?

Grade Items representeren alle cursuscomponenten die jij als docent wilt beoordelen. Je kan ze vinden in het Gradebook. Grade Items helpen je om:

 • cursusonderdelen snel en gemakkelijk te beoordelen.
 • resultaten automatisch en met precisie te berekenen.
 • een overzicht te houden van de resultaten van studenten.
 • resultaten te communiceren in een gecontroleerde omgeving.

Je kan grade items gebruiken om assignments, quizzes, en discussies te beoordelen. Je kan alleen een activiteit becijferen als er een grade item aan de activiteit is gelinkt. Het wordt aangeraden om eerst een grade item aan te maken en vervolgens het grade item te linken aan een activiteit. 

Als je een activiteit die een student in de les uitvoert wil beoordelen (bijvoorbeeld een presentatie), dan kan je de verschillende submission types in Assignments gebruiken. Op deze manier kan je ook klassenactiviteiten beoordelen met een grade item. 

Een grade item aanmaken

Je kan grade items aanmaken op twee verschillende manieren: 

 • Via Grades onder het Manage Grades tab. 
 • Tijdens het aanmaken van een Activity (bijvoorbeeld een quiz, discussietopic, of een inleverpagina voor een opdracht) via het Assessment tab. Hier moet je dezelfde stappen nemen als wanneer je een grade item zou aanmaken via Grades
 • Navigeer naar Grades in de navbar van de cursus.
 • Klik op Manage Grades.
 • Klik op New.
 • Klik op Item.

Numeric is het meestgebruikte type van grade item (vergelijkend met het Nederlandse cijfersysteem).

Je kan verschillende types grade items hebben in Brightspace. Afhankelijk van het type dat je kiest, verschillen de instructies voor het aanmaken van het grade item met de instructies hieronder. De andere soorten grade items die je kan aanmaken zijn:

 • Selectbox: een beschrijving van het niveau dat bij het geleverde werk past (bijvoorbeeld: Excellent, of B+).
 • Pass/Fail: een simpele beoordeling (een pass of een fail).
 • Formula: conditionele formules (IF, THEN, MIN, MAX, etc.)
 • Calculated: wanneer je meerdere cijfers wil combineren om de cumulatieve beoordeling voor een student te bepalen (bijvoorbeeld: cijfer tweede semester = Ass 3 + Ass4 + Quiz 3/totale maximale aantal punten * 100 = 73%). 
 • Text: tekstuele beoordeling dat wordt ingevuld in het gradebook maar niet telt tot het eindcijfer (bijvoorbeeld: het discussietopic is nu gesloten, bedankt voor je deelname).
 • Alleen numeric grade items kunnen gelinkt worden aan een activiteit.
 • Formula, calculated en text items kunnen niet gelinkt worden aan een grade categorie. 
 • Benoem het grade item (bijvoorbeeld: Assignment 1). Om een duidelijk overzicht voor jezelf te houden, kan het handig zijn om het grade item een naam te geven waardoor het gelinkte cursusonderdeel herkend.
 • Gebruik het Short Name veld om een afkorting in te voeren (bijvoorbeeld: A1). 

Gebruik de optie Short Name om het gradebook beter leesbaar te maken. In Enter Grades in het gradebook kan je de namen van alle cijfer categorieën en items horizontaal naast elkaar vinden. Als je de verkorte naam invult, gebruikt Brightspace deze. Hierdoor worden de kolommen minder breed en behoud je het overzicht. Studenten zien deze verkorte naam niet. 

Indien nodig, link het grade item aan een categorie:

 • Selecteer Category in het dropdown menu als je het grade item wilt linken aan een reeds-bestaande categorie.
 • Klik New Category als je een nieuwe categorie voor dit grade item wilt aanmaken. 


Het is mogelijk om een categorie te laten meetellen voor een bepaald gewicht. Elke categorie bij elkaar gevoegd geeft 100% van het totale gewicht. Dit geeft studenten de mogelijkheid om de opbouw van hun cijfer te zien. 

Binnen categorieën kan je meerdere kenmerken instellen voor de grade items in die categorie. Bijvoorbeeld, je hebt misschien een beoordelingsmethode waarbij de studenten 6 opdrachten in moeten leveren, maar alleen de beste 5 worden meegerekend naar het overzichtscijfer. In andere woorden: het laagste cijfer wordt niet meegerekend.

 • Klik op Show Description om een korte beschrijving toe te voegen voor het grade item. Onderaan, selecteer de html-editor Allow users to view grade item description als je wil dat studenten de beschrijving zien.


Onder Grading kan je bepalen hoe een grade item wordt beoordeeld:

 • Onder Maximum Points kan je het maximale aantal punten invullen dat een student kan halen voor dit grade item.
 • Selecteer Can Exceed als studenten meer punten voor dit grade item kunnen krijgen dan dat er bij Maximum Points.
 • Selecteer Bonus als je bonuspunten wilt toestaan. Bonusitems zijn geen onderdeel van het maximale aantal punten van een student, maar wordt later opgeteld bij de calculated final grade. Sommige studenten zijn niet in staat om een score hoger dan het maximum te halen, tenzij je Can Exceed hebt geselecteerd.
 • Het Percentage Grade Scheme is standaard gelinkt als Default scheme door Brightspace. Meer informatie over Schemes die door Universiteit Leiden worden aangeboden vind je hier.
 • Klik op Show Display Options om de instellingen voor de weergave van het grade item aan te passen.
 • Onder Student View kan je selecteren of:
  • studenten het klassengemiddelde kunnen zien (Display class average to users).
  • studenten een visuele weergave (grafiek) van hoe de cijfers verdeeld zijn over de studenten van de klas (Display grade distribution to users).
  • je de weergave-opties voor dit item wilt laten afwijken van wat je hebt ingesteld in de Grades Setup Wizard voor de rest van het gradebook (Override display options for this item). Gebruik Show om te selecteren welke onderdelen van het grade item je zichtbaar wil maken voor de studenten (Weighted Grade, Points Grade, Grade Scheme Symbol en Grade Scheme Colour).

 • Onder Managing View kan je weer Override display options for this item selecteren om de weergave-opties voor dit item te laten afwijken van de standaard gradebook instellingen. Dit betreft de weergave van jouw gradebook. Gebruik Show om te selecteren wat je wel en niet wilt weergeven. 
 • Controleer je instellingen en klik:
  • Save and Close om het grade item op te slaan en terug te keren naar het gradebook.
  • Save and New om het grade item op te slaan en een nieuwe te creëren.
  • Save of Cancel om een item op te slaan of te verwijderen. 

Gewicht van (ingevoerde) cijfers aanpassen

Het gewicht is gemakkelijk aan te passen door een Grade Item te bewerken (Edit).

 • Klik op het pijltje naast het Grade Item en kies Edit.
 • Vul een nieuwe waarde in onder Weight, bijvoorbeeld van 60% naar 50%.

Zorg er voor dat je de overige Grade Items ook aanpast. Het Gradebook moet weer optellen tot 100%, anders is de berekening van het eindcijfer van je studenten verkeerd. Je krijgt een foutmelding in je Gradebook wanneer het gewicht meer of minder dan 100% is.

Let op: het gewicht aanpassen van Grade Items via de Export/Import-functionaliteit werkt niet. Brightspace verkiest de waardes die zijn ingevuld in het systeem zelf boven de waardes van het geïmporteerde bestand. Aanpassen van gewichten kan dus alleen onder het Manage Grades-tab in Brightspace.