Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands GradesHoe gebruik ik Gradebook in mijn cursus?

Hoe gebruik ik Gradebook in mijn cursus?

Belangrijk: cijfers in Brightspace worden niet beschouwd als officiële eindcijfers. Alleen cijfers die zijn ingevoerd in uSis zijn officiële eindcijfers.

Er zijn in Brightspace verschillende manieren om beoordelingen uit te voeren. Hierbij kunnen de instellingen naar uw wens worden aangepast. Met Grades is het mogelijk om:

 • cursus componenten te beoordelen.
 • resultaten precies en automatisch te berekenen.
 • een helder overzicht te houden over de cijfers van studenten.
 • de resultaten op een gecontroleerde manier te delen met studenten.

Je bepaalt zelf

 • welk beoordelingsmodel je gebruikt om cijfers te berekenen.
 • op welke manier je verschillende componenten van de cursus beoordeelt.
 • welke cursusonderdelen wel of niet meetellen voor het eindcijfer.
 • op welke manier niet-beoordeelde cursusonderdelen meetellen voor het eindcijfer.
 • de manier waarop de cijfers worden getoond.
 • zichtbaarheid van informatie voor studenten.
 • wanneer studenten hun cijfers kunnen zien.

Hieronder staat een stappenplan dat wordt aangeraden om Grades op te zetten.

 1. Beslis wat je wilt beoordelen (en becijferen).
 2. Bepaal hoeveel toetsen je wilt geven (ook bestaande uit opdrachten, quizzes, etc.)
 3. Bepaal het gewicht van de toetsen in verhouding tot het eindcijfer.
 4. Configureer het gradebook met de Grades Setup Wizard. (En stel in hoe je cijfer wordt opgebouwd).
 5. Maak categorieën in het gradebook. Hiermee kunnen vergelijkbare grade items gegroepeerd worden (bijvoorbeeld drie opdrachten die samen 50% van het eindcijfer vormen).
 6. Vul de categorieen in met grade items (bijvoorbeeld drie opdrachten in de categorie Opdrachten, elke opdracht is een losse grade item).
 7. Creëer opdrachten in Brightspace (bijvoorbeeld assignments of quizzes).
 8.  Koppel het grade item aan een assignment of quiz (toets).
 9. Controleer (en verander) je gradebook.


Gradebook

De gehele set van instellingen voor Grades in de cursus heet het gradebook.


Ga naar Grades in de navbar van de cursus.

Hier zijn vier tabs waar je:

 1. Cijfers kunt invoeren.
 2. Cijfers kunt beheren.
 3. Grade schemes kan selecteren of opzetten.
 4. De Setup Wizard kunt gebruiken. 

Zie de gelinkte artikelen voor meer informatie.

1. Enter Grades – Je kunt cijfers direct in het gradebook invoeren, op dezelfde manier als je dat zou doen in excel.

Let er op dat wanneer je cijfers vrijgeeft, alle studenten die notificaties hebben ingesteld, direct een notificatie krijgen. Het is mogelijk om een datum in te stellen voor het vrijgeven als je ze niet direct wil vrijgeven. • Filtering Rows – Je kunt een filter instellen en alleen bepaalde cijfers laten zien, of je kan sorteren per kolom om het invoeren van een cijfer makkelijker te maken. De kleurcodering geeft een duidelijk overzicht van welke studenten 'onvoldoende' cijfers halen, of studenten die bijvoorbeeld nog geen opdracht hebben ingeleverd.
 • Event Log – Er is een Event Log dat de acties in de Gradebook traceert. Dit is handig in grote cursussen waarbij meerdere mensen cijfers invoeren en veranderen.
 • Exporting Grades – Als je cijfers wilt exporteren en importeren, gebruik dit artikel om de juiste stappen te nemen.

2. Manage Grades: Wanneer de cijfers zijn ingevoerd, ziet het Gradebook er voor de docent uit als op de linkerfoto en voor de student als de rechterfoto. Het is een gecentraliseerde en veilige plek waar je de cijfers kan opslaan, en het is de enige plek waar studenten heen gaan om hun studie-vooruitgang te checken. 

3. Grade schemes: Via Schemes kan je de huidige Grade Schemes bekijken die je hebt opgezet via de Setup Wizard

4. Setup Wizard: De Setup Wizard is waar je begint met het opzetten van de Grade Schemes en kan kiezen uit verschillende instellingen.

 • Via Settings in de rechterbovenhoek is het mogelijk om de Personal Display Options, Org Unit Display Options en Calculation Options aan te passen naar jouw voorkeur.