Instructor Support for Educational Systems

Hoe kan ik instellen wat studenten zien als ze een quiz inleveren?

Updated

Dit artikel legt uit hoe je kan instellen wat studenten zien als ze een quiz inleveren.  

Submission views

Wanneer studenten een quiz inleveren, krijgen ze het volgende standaardbericht: Your quiz has been submitted successfully. Je kunt dit bericht wijzigen en aangeven welke quizinformatie je (niet) beschikbaar wil maken voor studenten (bijvoorbeeld: ze kunnen zien welke vragen correct zijn beantwoord, hun eigen score zien of ook het klasgemiddelde enz.).

 • Navigeer naar Course Tools in de navigatiebalk van je cursus.
 • Klik op Quizzes.
 • Klik op de gewenste quiz.

1. Klik op Submission Views (het vijfde tabje).

2. Klik op Default View om de standaardinstelling te bekijken en te wijzigen:

Je zult zien dat de standaardweergave direct zichtbaar is (Date: immediately) en dat er geen vragen of statistieken zichtbaar zijn voor studenten.

3. Klik op Add Additional View om een volledig nieuwe weergave te maken. Je kunt voor elke quiz instellen of je de standaardweergave wilt gebruiken of een andere weergave die je zelf hebt gemaakt.

Default view (standaardweergave)

Wanneer je een nieuwe quiz maakt, wordt de weergave van de student automatisch ingesteld met de Default View. Het is dus handig om de standaardweergave zo in te stellen dat je deze voor de meeste quizzen kunt gebruiken.

Het standaardbericht kan worden gevonden onder Message. Het kan hier ook eventueel worden gewijzigd.

Gebruik View om te selecteren welke informatie je aan studenten wilt tonen:

 • Selecteer Yes om de quizvragen te tonen. Geef vervolgens op wat de studenten te zien krijgen:
  • Selecteer Show questions answered incorrectly als ze alleen de vragen kunnen zien die ze onjuist hebben beantwoord.
  • Selecteer Show questions answered correctly als ze alleen de vragen kunnen zien die ze correct hebben beantwoord.
  • Selecteer Show all questions without user responses als ze alleen de vragen kunnen zien die ze niet hebben beantwoord.
  • Selecteer Show all questions with user responses als ze alleen de vragen kunnen zien die ze hebben beantwoord.
  • Selecteer Show question answers als ze de juiste antwoorden voor de zichtbare vragen kunnen zien.
  • Selecteer Show question score and out of score als ze de behaalde score voor elke vraag kunnen zien, evenals hoeveel punten ze hebben gescoord uit het totale aantal.
 • Selecteer No als je niet wilt dat studenten de quizvragen kunnen zien.
 1. Selecteer Show attempt score and overall attempt score als studenten mogen zien hoe ze scoorden op een quiz.
 2. Selecteer Show class average als studenten het klasgemiddelde mogen zien.
 3. Selecteer Show score distribution als studenten mogen zien hoe andere studenten het deden voor elke vraag.
 4. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

Vragen die handmatig moeten worden beoordeeld (zoals open vragen) krijgen automatisch een score van nul in Brightspace. Wanneer je schriftelijke antwoordvragen gebruikt in een quiz, is het raadzaam om Show question score and out of score en Show attempt score and overall attempt score uit te laten staan. Als je deze opties selecteert, krijgt de student een vertekend beeld van zijn score.

Additional views (extra weergaven)

Maak een extra studentenweergave voor een quiz, bijvoorbeeld als je studenten andere gegevens wilt tonen dan normaal voor een specifieke quiz. Je kunt ook restricties toevoegen voor het IP-adres, tijd en datum en de minimum / maximum score. Als je restricties aan een weergave wilt toevoegen, kun je ook een extra weergave gebruiken.

 1. Geef de weergave een naam. 
 2. Voeg desgewenst een bericht toe.

Je kunt ook een koppeling naar het bericht toevoegen die de student naar een ander onderdeel in Content of Activities leidt, zodat studenten weten wat ze moeten doen nadat de quiz is voltooid.

Voeg restricties toe indien gewenst:

 1. Gebruik Date om de datum en tijd te kiezen vanaf wanneer het bericht zichtbaar moet zijn. Studenten zien het bericht niet direct wanneer ze de quiz inleveren, maar na de opgegeven datum en tijd. Dit betekent dat je een datum en tijd moet invoeren die na de einddatum van de quiz liggen!
 2. Selecteer IP Restriction (IPv4) om de zichtbaarheid van het bericht te beperken tot de IP-adressen die ook toegang hebben tot de bijbehorende quiz. Let op dat als je deze functie wil gebruiken, je een IP-restrictie moet instellen bij het instellen van de quiz.
 3. Als je wil dat studenten een bepaalde score halen voor een poging voordat ze de weergave kunnen zien, gebruik je het vervolgkeuzemenu om de betreffende poging te kiezen (als studenten meerdere pogingen hebben).
 4. Kies een minimale en / of maximale score die studenten moeten behalen om de weergave te zien.
 5. Selecteer Limited Duration als je het bericht alleen voor een bepaalde tijd zichtbaar wil maken nadat de student de quiz heeft ingeleverd. De tijd moet worden opgegeven in minuten.

Het invoeren van een datum kan handig zijn als je de antwoorden wil weergeven, maar ook wil voorkomen dat snellere studenten antwoorden geven aan langzamere studenten.

View Details geeft je dezelfde opties die je zou hebben wanneer je de standaardweergave wijzigt.

Klik op Save om de instellingen op te slaan.

De submission view instellen

Als je naast de standaardweergave één of meerdere studentenweergaven hebt gemaakt, kun je kiezen welke weergave je voor elke afzonderlijke quiz wil gebruiken.

Je ziet een overzicht van de extra weergaven die je hebt gemaakt op het tabblad Submission Views.

 • Als je een van deze weergaven in plaats van de standaardweergave wilt gebruiken, selecteer je de gewenste weergave.
 • Klik op Save and Close.

Let op! De standaardinstellingen zijn nog steeds zichtbaar, maar worden overschreven door de nieuw toegevoegde submission views.

Het hangt af van de instellingen van de quiz wanneer studenten de submission view kunnen zien. Als je de optie in de inzendingsweergave selecteert die zegt dat studenten hun score voor de vragen en de poging kunnen zien, is de weergave alleen zichtbaar nadat deze is beoordeeld. Wanneer je hebt ingesteld dat Brightspace de quiz automatisch toewijst, zien studenten direct de weergave. Als je echter hebt ingesteld dat je zelf de quiz beoordeelt, zien studenten de weergave pas nadat je de beoordeling hebt gepubliceerd. Als je het vakje waarmee studenten hun score kunnen zien niet aanvinkt, zien ze het overzicht direct na het inleveren van de quiz of op de datum die je hebt ingesteld.

Previous Article Hoe verwijder ik een quiz poging van een student?
Next Article Hoe kan ik feedback van een quiz openbaar maken?