Instructor Support for Educational Systems

Waarom zie ik niet alle inhoud van een cursus?

Updated Jul 14, 2021

Deze informatie verhuist binnenkort naar een nieuwe site. Klik hier voor de nieuwe link.

Soms zie je niet alle inhoud of alle weken van een cursus. Het kan zijn dat de docent ervoor heeft gekozen dit nog niet zichtbaar te maken. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat je bijvoorbeeld week 2 pas kunt inzien nadat de opdrachten van week 1 zijn afgerond.