Instructor Support for Educational Systems

Hoe voeg ik restricties toe aan een quiz?

Updated

In dit artikel wordt uitgelegd wat Restricties zijn, wat je er mee kan en hoe je ze toevoegt aan een quiz. Ook komen de de Geavanceerde instellingen aan de orde. 

Binnen het Restrictions tabblad kan je bepalen of:

 • een quiz wordt weergegeven aan studenten en/of een deadline heeft (status, deadline en beschikbaarheid);
 • er voorwaarden tot vrijgave van de quiz zijn; 
 • de quiz een tijdslimiet heeft;
 • studenten een wachtwoord moeten invoeren voordat zij aan een quiz kunnen beginnen/de quiz alleen kunnen maken wanneer zij een bepaald IP-adres hebben;
 • er een tijdsperiode is waarin studenten de quiz moeten maken;
 • bepaalde studenten speciale toegang nodig hebben (bijvoorbeeld wanneer een student met dyslexie meer tijd nodig heeft).
 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
 • Kies Quizzes. Dit brengt je naar de startpagina van je quizzes.
 • Klik op het pijltje naast de naam van de quiz die je wilt wijzigen.
 • Klik op Edit.
 • Ga naar Restrictions (tweede tabblad).
 1. Verander de status van je quiz naar actief of inactief  (Active/Inactive). De quiz is pas toegankelijk voor studenten, zodra je de status van de quiz op Active zet.
 2. Vink Due Date aan  om een deadline in te stellen en tijd en data te specificeren:
  • De quiz blijft zichtbaar en toegankelijk na het verstrijken van de deadline.
  • Met de intelligent agent kun je de studenten een bericht sturen over een inleverdatum die eraan komt. 
  • De quiz zal verschijnen in de kalender van je leerlingen.
 3. Stel bij Availability een begin- en/of einddatum in als je de leerlingen slechts voor een beperkte tijd toegang wilt geven tot de test. 
 4. Vink Display in Calendar aan als je wilt dat de opgegeven datum in de kalender van zowel je leerlingen als jouwzelf wordt weergegeven. 
 5. Bij de Additional Release Conditions kan je aangeven aan welke eisen uw studenten moeten voldoen om de quiz voor hen beschikbaar te stellen. Een quiz kan meerdere releasevoorwaarden bevatten (bijvoorbeeld: de cursist krijgt pas toegang tot de quiz nadat hij of zij opdracht 1 heeft ingediend en/of de checklist van week 1 volledig heeft afgerond).
  • Klik op Attach Existing om bestaande releasevoorwaarden toe te voegen.
  • Klik op Create and Attach om nieuwe releasevoorwaarden aan te maken en toe te voegen. 
 6. Geef aan of studenten aan een enkele vereiste moeten voldoen  (Any condition must be met) of allemaal (All conditions must be met)

Geavanceerde instellingen

 1. Klik bij Optional Advanced Restrictions op de pijl naast de tekst als je een wachtwoord en/of IP-restrictie wilt instellen. Alleen gebruikers die het juiste wachtwoord en/of toegestane IP-adres invoeren kunnen toegang krijgen tot de test:
  • Voer een wachtwoord in bij Password
  • Klik op Add new IP Range om te identificeren welke IP-adressen zijn toegestaan. Dit is vooral handig wanneer je wilt dat studenten deelnemen aan quizzen op de campus of op een speciale locatie. Opmerking: de Brightspace-server kan alleen externe IP-adressen bekijken die jouw instelling gebruikt, dus gebruik geen interne IP-adressen.  Om de juiste IP's te gebruiken, log je in op een computer vanwaar je wilt dat studenten een test doen en bekijkt u uw inloggeschiedenis om het IP adres te zien.
 2. Bij Timing kan je ervoor kiezen om een tijdslimiet voor de test in te stellen en/of te bepalen of de test verdwijnt nadat de tijdslimiet is verstreken. De aanbevolen tijdslimiet heeft geen invloed op de beëindiging van de test of de score. Bij Enforced Time Limit kan je ervoor zorgen dat de test wordt beëindigd of dat een te late inzending automatisch wordt beoordeeld met een score van nul:
  • Recommend:  Voer hier de aanbevolen tijdslimiet in (de leerlingen zien dit aan het begin van de test) bepaal of je een klok in het scherm van je leerlingen wilt laten verschijnen.
  • Enforced: hier kan je de tijdslimiet van de test instellen en desgewenst een Grace Period instellen (het aantal minuten na het verstrijken van de tijdslimiet waarin de leerlingen hun antwoorden nog steeds kunnen wijzigen en hun test kunnen inzenden zonder dat deze te laat wordt gemarkeerd). Na het verstrijken van de Grace Period, worden alle pogingen om een test in te dienen als laat gemarkeerd. Wil je deze optie niet, dan kan je de Grace Period op 0 minuten zetten. De quiz wordt dan meteen als 'exceeded' gevlagdJe kunt ook zien wat de gevolgen zijn voor het indienen na de deadline:
   • Studenten kunnen er nog wel verder aan werken
   • Studenten kunnen geen aanpassingen aan hun werk meer maken. Bij een Grace Period van 0 minuten kunnen studenten het alleen nog maar inleveren.  
   • Studenten kunnen nog wel verder werken, maar hun poging wordt automatisch beoordeeld met een nul zodra de deadline voorbij is. 
  • De Show Clock knop geeft de optie om een zichtbare timer weer te geven aan studenten als zij de quiz afnemen.
 3. Met Special Access kan je gebruikers speciale toegang verlenen tot de quiz:
  • Vink Allow selected users special access to this quiz aan om een specifieke groep studenten speciale toegang te verlenen tot de quiz. (bijvoorbeeld extra tijd, een extra poging of vanwege een verschoven deadline).
  • Vink Allow only users with special access to see this quiz aan om alleen een specifieke groep studenten met special access toegang te geven tot deze quiz.
  • Klik op Add Users to Special Access  om de groep studenten te selecteren die speciale toegang krijgen evenals de details van die speciale toegang in te stellen. (Je kan een start- en einddatum instellen, een tijdslimiet en het maximale aantal pogingen):
   • Bij Special Access Properties  kan je de verval-, begin- en einddatum aanpassen. Bij Timing kan je het tijdslimiet aanpassen.
   • Bij Attempts kan je om bepaalde leerlingen meer/minder pogingen geven, het vakje Override attempts allowed aanvinken.
   • Bij Advanced Attempt Conditions kan je het percentage juiste/onjuiste vragen aangeven dat (bepaalde) studenten moeten bereiken om een tweede poging te mogen doen.
   • Gebruik de zoekbalk (View By) om de juiste studenten te vinden en geef aan tot welke studenten je speciale toegang wilt geven.
   • Klik op  Add Special Access
 4. Double-check je instellingen en klik op Save and Close.

In plaats van special access te gebruiken om studenten extra tijd te geven om de quiz af te ronden, is het te overwegen om gebruik te maken van de Accommodation functionaliteit in Brightspace.

Accommodations kunnen per student ingesteld worden via de Classlist (door op de chevron te klikken achter hun naam). De beschikbare tijd voor alle quizzes in de cursus is hier in te stellen.

Date restrictions en release conditions worden automatisch overgezet wanneer de quiz beschikbaar komt in Content. In Content zullen, als je de datumrestricties en/of releasevoorwaarden bij een onderwerp van het type quiz aanpast (via Edit Properties In-place of in het onderwerp zelf), deze wijzigingen niet alleen op het onderwerp maar ook op de test worden toegepast.

Previous Article Hoe gebruik ik de Question Library?
Next Article Hoe voeg ik een quiz toe aan Content?