Instructor Support for Educational Systems

Hoe voeg ik een grade item toe aan een discussietopic?

Updated

In dit artikel kun je lezen hoe je een grade item aan een discussietopic kunt toevoegen.

Als je een discussie wilt beoordelen, kan je gebruik maken van een grade item. Door een grade item toe te voegen aan een discussietopic, neemt Brightspace automatisch de beoordeling van het discussietopic mee in het uiteindelijke cijfer. 

Lees het artikel Grade Items aanmaken als je onbekend bent met grade items en meer wilt weten over hoe je deze maakt. Meer lezen over het beoordelen van een topic kan in het artikel Discussie Forums becijferen.

 • Navigeer naar Course Tools in de navigatiebalk van de cursus.
 • Klik op Discussions
 1. Klik op het pijltje naast het discussietopic waar je een grade item aan wilt toevoegen, klik daarna op Edit Topic.
 2. Als je een nieuwe discussie wilt aanmaken en daar direct een grade item aan wilt toevoegen, klik New.
 1. Ga naar Assessment (het derde tab).
 2. Selecteer het grade item dat je wilt toevoegen aan het discussietopic in het dropdown menu onder Grade Item. Klik New Grade Item om een grade item aan te maken in een nieuwe pagina.
 3. Vul een Out of Score in om het maximaal haalbare aantal punten te bepalen. Zorg ervoor dat het maximale puntenaantal gelijk staat aan het maximale puntenaantal in het grade item (en als je een rubric gebruikt, moet dit nummer ook gelijk zijn). 
 4. Selecteer:
  • Selecteer Allow assessment of individual posts als je individuele posts wil beoordelen in een discussietopic. Je kan het dropdown menu gebruiken om de beoordelingsmethode te kiezen. Het discussietopic zal dan een beoordeling krijgen op basis van de beoordeling van de individuele posts. Als je deze optie niet selecteert, wordt de student beoordeeld op basis van het gehele topic.
  • Als je hebt gekozen voor beoordeling per individuele post, kan je Include unassessed posts in the calculated topic score as zero aanvinken, zodat niet-beoordeelde posts worden meegeteld als nul punten.
 5. Klik Save and Close

Als een grade item reeds verbonden is met een andere activiteit, verschijnt het niet meer in het dropdown menu.

Het is alleen mogelijk om grade items van het type Numeric aan een discussie te linken. De grade items van een ander type zullen niet verschijnen in het dropdown menu.

 • Het sleutelicoon in het Discussions overzicht laat zien of een discussie al verbonden is met een grade item.
Previous Article Hoe maak ik een discussietopic aan per groep?
Next Article Discussie Forums becijferen